BMX กับ Fixed gear แตกต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันมีการถามคำมามากถึงความแตกต่างระหว่างจักรยาน BMX (Single Speed Bike)และจักรยานประเภท Fixed Gear โดยรวมแล้วจักรยานทั้งสองชนิดนี้ มีโครงสร้างโดยรวมที่เหมือนกันอย่างมาก แล้วอะไรที่ทำให้พวกมันทั้งสองนั้นแตกต่างกันล่ะ จักรยานประเภท BMX นั้นประกอบไปด้วย Freewheel ซึ่งในจักรยานประเภท Fixed gear นั้นไม่มี มีเพียงเฟืองหบัวที่เชื่อมต่อกับดุมเมื่อล้อหมุนเฟืองจะหมุนตามไปด้วย และมันหมายความว่าอย่างไรกัน

ในจักรยานประเภท BMX หรือ Single Speed Bike นั้นเมื่อเราทำการหยุดถีบจักรยาน ล้อหลังยังคงหมุนต่อไปในขณะที่ก้านถีบ (ก้านจาน) นั้นจะไม่หมุนตาม สำหรับ Fixed gear เมื่อคุณหยุดปั่นก้านถีบยังคงหมุนไปต่อเนื่อง ทำให้จักรยานระบบนี้สามารถหยุดการเคลื่อนไหวด้วยการใช้ก้านถีบเป็นตัวบังคับ เช่นการดันไม่ให้ก้านถีบหมุนไปตามล้อ จะช่วยให้ล้อหยุดหมุน

สำหรับจักรยาน BMX นั้นจะมีระบบเบรกเหมือนกับจักรยานทั่วไปในท้องตลาด หรือก็คือเบรกมือ ส่วนของ Fixie นั้นเป็นลูกผสม คือแบบที่มีเบรค และไม่มีเบรค โดนจะต้องอาศัยทักษะในการขับขี่ของผู้ปั่นจักรยานโดยเฉพาะในฝึกทักษะในการหยุดจักรยานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การปั่นจักรยานที่ไม่มีเบรคหน้าในอังกฤษถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

การทำงานของ freewheel นั้นมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกับเฟืองล้อๆ ทั่วไป โดยมันจะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเฟืองไปในทิศทางหนึ่งได้อย่างอิสระ แต่จะหยุดทำงานทันทีเมื่อมันทำงานย้อนกลับในทิศทางตรงกันข้าม โดยจะมีก้านที่ทำขึ้นจากวัสดุที่มีความแข็งอย่างเหล็ก ที่เข้ามาดันไม่ให้เฟืองหมุนย้อนกลับมา ในหลักในการเลือกซื้อจักรยานทั้งสองชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องการนำไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างเช่นจักรยานระบบ Single Speed ที่นำมาใช้สำหรับจักรยานไฟฟ้า เนื่องจากมีกลไกการทำงานไม่ซับซ้อน และมีชิ้นส่วนน้อยมาก ทำให้การบำรุงรักษาทำได้ง่าย

ส่วนในทางตรงกันข้าม ผู้ใช้บางคนก็เลือกใช้งานจักรยานประเภท Fixed gear ที่เราเห็นทั่ว ๆ ไปจะเป็นรุ่นที่ไม่มีเบรค เพราะว่ามีประสิทธิภาพในการขับขี่สูง รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน มักจะพบเห็นได้ทั่วไปในเมือง แต่จะหาได้ยากในเขตชนบท โดยรวมแล้วทั้งสองยังคงเป็นตัวเลือกที่นักปั่นทั้งหลายเลือกซื้อในอัตราที่เท่า ๆ กันไม่มีใครเด่นไปกว่าใครอย่างชัดเจนนัก ถึงแม้ว่ากลไกลจะคล้าย ๆ กัน แต่ก็มีส่วนต่างตรงการนำไปใช้งานในด้านที่โดดเด่นของจักรยานแต่ละชนิด ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักปั่นว่าจะสามารถนำศักยภาพของพวกมันออกมาได้มากน้อยเพียงใด